Meny Lukk

Prisliste gjeldende fra 01.01.2019 - alle priser eks. mva.

GEBYRTYPE

Liggeavgift
Inntil 6 timer
over 6 timer
Minstepris

Vann og strøm
Vann
Strøm

Lasting/lossing
Sand/pukk/stein/salt
Olje, gass og kjemikalier i bulk
Øvrige varer i bulk
Stykkgods
Kjøretøy, transportmateriell, maskiner o.l.
Omlasting direkte fra båt til båt

Leie av areal for lagring
Inntil 50 m fra kaikant, inntil 7 døgn
Minstepris
Inntil 50 m fra kaikant, utover 7 døgn
Over 50 m fra kaikant, inntil 15 døgn
Minstepris
Over 50 m fra kaikant, utover 15 døgn
Langtidsleie etter avtale inntil 1 år
Langtidsleie etter avtale over 1 år

Festeavgift næringstomt

ENHETkr pr. m båtlengde pr. døgn
kr


kr pr. m3
gjeldende pris + 100% påslag

kr pr. tonn
kr pr. tonn
kr pr. tonn
kr pr. tonn
kr pr. tonn
kr pr. tonn


kr pr. m2 pr. døgn
kr
kr. pr. m2 pr. døgn
kr. pr. m2 pr. døgn
kr
kr. pr. m2 pr. døgn
kr. pr. m2 pr. døgn
kr. pr. m2 pr. år

kr. pr. m2 pr. år

PRIS 2019


gratis
15,56 
212,00

25,00

 


7,63

9,78
16,10
20,00
17,76
6,66


3,89

220
16,65
0,56
220,00
2,22
0,09
22,16

16,80

PRIS 2018

 
gratis
15,14
215,00

25,00

 


7,42
9,51
15,66
19,45
17,28
6,48


3,78
215,00
16,20
0,54
215,00
2,16
0,09
21,56

16,00