Priser

Fosen Kysthavn

Prisliste 2015

 

LIGGEAVGIFT

Avgift for liggeplass ved dypvannskai er kr 14,00 pr. meter båtlengde pr. døgn*. Minstepris kr 200,00.

* En liggetid på 6 timer utløser døgnavgift, kortere opphold er gratis.

 

 

LEIE AV AREAL

Avstand dypvannskai

Periode

Kr pr. m2

Inntil 50 m

dag 1 - 7

3,50 pr. døgn

 

dag 8 -->

15,00 pr. døgn

Over 50 m

dag 1 - 7

0,50 pr. døgn

 

dag 8 -->

2,00 pr. døgn

 

langtidsleie etter avtale < 1 år

0,09 pr. døgn

 

langtidsleie etter avtale >= 1 år

20,00 pr. år

 

leie av festetomt

18,25 pr. år

Minstepris kr 200,00.

 

ILANDFØRING OG OMLASTING

Vareslag

Kr pr. tonn

Sand, pukk, stein, salt

6,87

Stykkgods

14,50

Olje gass og kjemikalier i bulk

18,00

Øvrige varer i bulk

8,80

Kjøretøy, transportmateriell, maskiner o.l.

16,00

Omlasting direkte fra båt til båt

6,00

Beregningsgrunnlaget er varens brutto vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet, hvor 1 m3 ikke er mindre enn 0,5 tonn.

 

PRISER ETTER AVTALE

For leie av større arealer eller omlasting av større volum kan særskilte priser avtales.

Kontakt kommunen for avtale på forhånd (72 51 00 00).

Alle priser er oppgitt eks. mva.